Danh mục sản phẩm

thông tin liên hệ
Đặng Đình Sơn
Giám Đốc - 0977 008 649

Sản Phẩm Chính

Tấm Xốp Khí ( Air Bubble )
Tấm Xốp Khí ( Air Bubble )
Tấm Xốp Khí ( Air Bubble )
Tấm Xốp Khí ( Air Bubble )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Tấm Xốp PE-FOAM
Tấm Xốp PE-FOAM
Tấm Xốp PE-FOAM
Tấm Xốp PE-FOAM
Tấm Xốp PE-FOAM
Tấm Xốp PE-FOAM
Thùng Nhựa Các Loại
Thùng Nhựa Các Loại
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Túi Xốp Khí ( Air Bubble Bag )
Cuộn Xốp PE-Foam
Cuộn Xốp PE-Foam
Cuộn Xốp PE-Foam
Cuộn Xốp PE-Foam
Tấm Xốp PE-Foam
Tấm Xốp PE-Foam
Túi Xốp PE-FOAM
Túi Xốp PE-FOAM
Túi Xốp PE-FOAM
Túi Xốp PE-FOAM
Túi Xốp PE-FOAM
Túi Xốp PE-FOAM
Cuộn Nylon LD-PE
Cuộn Nylon LD-PE
Túi Zipper
Túi Zipper
Cuộn Màng Chít ( Stretch Film )
Cuộn Màng Chít ( Stretch Film )
Thùng Nhựa Các Loại
Thùng Nhựa Các Loại